Category Archives for "Đặt tên theo 12 con giáp"

Feb 16

Đặt tên cho người tuổi Ngọ

By SaoKimBranding | Đặt tên cho con , Đặt tên theo 12 con giáp

Người tuổi Ngọ là người cầm tinh con ngựa, sinh vào các năm 1966, 1978, 1990, 2003, 2015… Dựa theo tập tính của loài ngựa, mối quan hệ sinh – khắc của 12 con giáp (tương sinh, tam hợp, tam hội…) và nghĩa của chữ tượng hình Trung Hoa – các bộ chữ, chúng ta có thể tìm ra các tên gọi mang lại may mắn cho người tuổi Ngựa. Continue reading

Feb 16

Đặt tên cho người tuổi Tỵ

By SaoKimBranding | Đặt tên cho con , Đặt tên theo 12 con giáp

Người tuổi Tỵ là người cầm tinh con rắn, sinh vào các năm 1965, 1977, 1989, 2001, 2013…Dựa theo tập tính của loài rắn, mối quan hệ sinh – khắc của 12 con giáp (tương sinh, tam hợp, tam hội…) và nghĩa của chữ tượng hình Trung Hoa – các bộ chữ, chúng ta có thể tìm ra các tên gọi mang lại may mắn cho người tuổi Tỵ. Continue reading