Đặt tên theo quy luật vũ trụ

By SaoKimBranding | Đặt tên cho con

Feb 16
dat-ten-thuong-hieu-y-nghia-2

Đặt tên thương hiệu công ty theo “tam tài” (thiên, địa, nhân) để mong con cái thành bậc xuất chúng: Hà Anh, Minh Thiên, Quang Thiên, Huệ Thiên, Nhất Thiên, Địa Long, Địa Sơn, Lập Nhân, Phan Nhân, Vạn Nhân, Huyền Nhân, Tú Nhân, Lương Tài, Nam Tài, Đình Tài, Minh Tài…

Đặt tên theo “tâm ngang” (nhật, nguyệt, tinh) biểu thị tương lai xán lạn. Đặt tên theo cách này khá phổ biến: Minh Nguyệt, Thảo Nguyệt, Lệ Nguyệt, Thanh Huy, Thanh Lam, Thanh Nhàn, Thanh Hoa, Thanh Hoài, Quang Dũng, Quang Long, Phan Quang, Hữu Quang, Minh Nhật, Minh Anh, Minh Phương, Nhật Minh, Ánh Minh, Huy Hoàng, Nhất Huy, Thế Huy, Quang Huy, Huy Tùng..

Đặt tên thưng hiệu theo “tam bất hủ” (lập đức, lập công, lập ngôn) có chí lớn. Đây là truyền thống của dân tộc Trung Hoa, tên loại này cũng tương đối nhiều: Lập Công, Huy Công, Cảnh Công, Anh Công, Công Tâm, Lập Đức, Kim Đức, Trọng Đức, Minh Đức, Hữu Đức, Anh Đức, Ngọc Ngôn, Kỷ Ngôn, Thư Hàn, Đới Ngôn…

Tên đặt theo “tứ thời” (xuân, hạ, thu, đông) biểu thị sự trân trọng thời gian. Một số cách đặt tên thường thấy: Nguyên Xuân, Vương Xuân, Vũ Xuân, Hạ Xuân, Mai Xuân, Kiều Xuân, Lệ Xuân, Hoàng Xuân, Trung Hạ, Nhật Hạ, Phan Hạ, Thu Hạ, Cẩm Hạ, Hà Thu, Minh Thu, Xuân Thu, Lệ Thu, Phan Thu, Quý Thu, Hoàng Thu, Hạ Liên, Thu Linh, Hữu Đông, Đông Lan, Xuân Sơn, Thu Yến…

Đặt tên theo “tứ phương” (Đông, Tây, Nam, Bắc) biểu thị chí hướng xa, rộng: Đông Hoa, Đông Nhuận, Quang Đông, Nhật Đông, Quán Tây, Chấn Tây, Lĩnh Tây, Huy Tây, Quang Nam, Thạch Nam, Nhất Nam, Thuận Nam, Minh Lam, Huệ Nam, Hữu Nam, Bắc Văn, Đông Quang, Hải Bắc, Xuân Bắc, Hồ Bắc, Bắc Thái…

(Theo Khoa học và nghệ thuật đặt tên…)

Nguồn tham khảo:

Dịch vụ đặt tên thương hiệu công ty

Sao Kim Branding

Chuyên gia số 1 về đặt tên thương hiệu

About the Author

Leave a Comment:

Leave a Comment: