ReadyBrand™

ReadyBrand ™  là dịch vụ đặc biệt chỉ có tại Sao Kim. ReadyBrand ™ cung cấp sự lựa chọn trên 200 nhãn hiệu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, hàng tiêu dùng… Tất cả các nhãn hiệu đều được đăng ký bảo hộ SHTT. Kèm theo mỗi nhãn hiệu là 01 domain và hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh.

ReadyBrand ™ giúp doanh nghiệp cất cánh một cách nhanh chóng nhất.

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về ReadyBrand ™